piątek, 25 grudnia 2009

zdjęcia wykonane dnia 24 grudnia ubiegłego roku ;)


dowód na to, że Św. Mikołaj istnieje i to nie jeden ;-)

 

poniższe fotografie "zrobione z ręki" przy czasie naświetlania kliszy 1/20sśroda, 23 grudnia 2009

"intruz" na Łąkach Potockich?

po dłuższym podchodzie w końcu udało mi się złapać w obiektyw jednego z introdukowanych muflonów na naszym terenie...co do wprowadzania ***nowych (obcych) gatunków w nowe miejsca postaram się ustosunkować w najbliższym czasie...

 tryk - samiec muflona (baran) w trakcie żerowania

Muflony zostały *introdukowane z Korsyki i Sardynii w wiele miejsc Europy. Są najmniejszymi przedstawicielami dzikich owiec będących przodkami owcy domowej.

*introdykcja - (łac. introductio – wprowadzenie, wstęp) – w biologii termin oznaczający zamierzone lub przypadkowe wprowadzanie nierodzimych gatunków roślin i zwierząt pochodzących z innych geograficznie regionów, jako nowego elementu danej **biocenozy.

**biocenoza - (gr. bios życie i koinos wspólny) - zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza) i zwierzęcych (zoocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne tworzą ekosystem.

fitocenoza biotopu + zoocenoza tego samego biotopu = biocenoza 

biocenoza + biotop = ekosystem 

***gatunek obcy - organizm pochodzący z innego ekosystemu lub obszaru geograficznego;
celowe wprowadzenie obcego gatunku = introdukcja, przeciwieństwem jest zawleczenie.

trochę terminologii:

samiec - baran
rogi - ślimy - spiralnie skręcone ku tyłowi i w bok - z dobrze widocznymi karbami przyrostów rocznych,
umożliwiających określenie wieku

charakterystyczną cechą u samców jest występowanie w czasie zimy szarej lub białawej plamy - zwanej siodłem

samica - owca

muflony żyją w stadach - kierdlach - po 3-5 osobników (w zimie liczniejsze do 15); stare barany chodzą pojedynczo

 cechy pozwalające na odróżnienie płci to:
- wielkość (samce większe od samic)
- ubarwienie sukni (u samic jaśniejsze niż u samca)
- śłimy i siodło - tylko samce
  (choć zdarzają się przypadki rogatych owiec)


liczebność populacji muflona w Polsce szacowano w 1991 roku na ok. 1450 osobników

poniedziałek, 21 grudnia 2009

piękne lato było tej jesieni ale w końcu nadeszła zima...

początek...
 
 zima na "Kurzej Stópce"
 
 chmara danieli na Łąkach Zakrzewskich
 
mykita na Łąkach Potockich - zwabiony kniazieniem zająca